loader
політика конфіденційності сайту gidros.com.ua

Політика конфіденційності

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
  1. 1.1.В цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
   • "Адміністрація" - особи, які управляють Сайтом, організовують і здійснють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.
   • «Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певної або визначеної фізичної особи (суб'єкту персональних даних).
   • «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
   • «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання Адміністрацією або іншою особою, що отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
   • «Користувач» - особа, яка має доступ і використовує Сайт, за допомогою мережі Інтернет.
 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. 2.1.Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
  2. 2.2.Дійсна Політика конфіденційності застосовується тільки до даного Сайту і не відноситься до сайтів третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями з Сайту.
  3. 2.3.Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачами.
 3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
  1. 3.1.Дійсна Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач може залишити на Сайті.
  2. 3.2.Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення відповідних форм на Сайті і можуть включати в себе наступну інформацію:
   • ПІБ Користувача;
   • контактний телефон Користувача;
   • адреса електронної пошти (e-mail);
   • місце проживання Користувача.
  3. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів з метою виявлення шахрайства та вирішення технічних проблем.
  4. 3.3.Будь-яка інша персональна інформація, не обговорена вище (історія відвідувань, які використовуються браузери і т.п.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.
 4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
  1. 4.1.Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в цілях:
   • Ідентифікації Користувача при заповненні анкети.
   • Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, обробки повідомлень від Користувача.
   • Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
   • Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
   • Повідомити Користувача Сайту про стан запиту.
   • Надання Користувачеві з його згоди, спеціальних пропозицій, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту.
 5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  1. 5.1.Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
  2. 5.2.Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно з метою обговореною на сайті.
  3. 5.3.Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.
  4. 5.4.Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
 6. ДОДАТКОВІ УМОВИ
  1. 6.1.Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
  2. 6.2.Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення.